日本のラミネートチューブ製造技術

Chúng tôi thành lập Kyodo Printing (VietNam) Co. Ltd. là cơ sở sản xuất ống đa lớp đầu tiên ở Châu Á. Kyodo Printing Co. Ltd đã có thị phần số 1 tại Nhật Bản trong lãnh vực sản xuất ống đa lớp. Nhà máy ở Việt Nam được triển khai với công nghệ tiên tiến nhất, cũng như một đội ngũ nhân viên với những kỹ năng mà chúng tôi tin là ở tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới.

Topics

KPV本社工場外観

2017.09.11 |
Thiết lập dây chuyền sản xuất mới với tốc độ cao vào tháng 9/2017
2015.10.06 |
Hoàn thành công trình xây dựng vào tháng 7/2015 Chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 10/2015