Giới thiệu công ty

Về chúng tôi

KYODO PRINTING (VIETNAM) CO. LTD.

Tên thương mại KYODO PRINTING (VIETNAM) CO. LTD.
Địa chỉ Plot No. 414, Đường 13, Khu công nghiệp Amata , Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Giám đốc Fumie Sakai
Nghiệp vụ Sản xuất ống đa lớp
Ngày thành lập 23/07/2014
Vốn 10 triệu USD
Tỷ lệ đầu tư 100% sở hữu của Kyodo Printing Co., Ltd.
TEL +84-251-3891-057
FAX +84-251-3936-282

 

Lời chào từ Chủ tịch

Chúng tôi phát triển và cung cấp nhiều loại ống đa lớp trong lãnh vực vật liệu công nghiệp, sinh hoạt của Nhật Bản theo công nghệ độc đáo riêng của chúng tôi, chúng tôi đã mở rộng kinh doanh ống đa lớp ở tất cả các lãnh vực như kem đánh răng, mỹ phẩm, dược phẩm.
Tương lai, thị trường Đông Nam Á được dự đoán gia tăng nhu cầu ống đa lớp phẩm chất cao cùng với sự gia tăng của tiêu dùng cá nhân. Chúng tôi thành lập một nhà máy sản xuất ống đa lớp mới ở Việt Nam để phát triển kinh doanh chủ yếu vào sản xuất ống đa lớp mỹ phẩm

 

Bản đồ

 

 

Các hoạt động CSR

“Hiến chương hành động của doanh nghiệp” Tập đoàn Kyodo Printing

Ban hành ngày 28.05.2003 Chỉnh sửa ngày 01.10.2019

Tập đoàn Kyodo Printing chúng tôi hành động dựa trên phương châm được trình bày dưới đây để 「 Đóng góp cho xã hội trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa và công nghiệp thông tin với trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh in ấn」

1.Đóng góp cho một xã hội bền vững

Doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế bền vững và góp phần giải quyết các vấn đề mang tính xã hội thông qua việc cung cấp, phát triển dịch vụ, sản phẩm mang tính sáng tạo.

2.Thực hiện kinh doanh công bằng, minh bạch

Doanh nghiệp tiến hành những giao dịch thích hợp với sự cạnh tranh tự do công bằng và có trách nhiệm. Ngoài ra, duy trì kiện toàn mối quan hệ lành mạnh và bình thường với chính trị và hành chính.

3.Công bố thông tin công bằng và liên lạc với các cổ đông

Doanh nghiệp nỗ lực duy trì và giành được sự tin cậy của cổ đông đối với Tập đoàn thông qua đối thoại,  dựa trên việc công khai các thông tin công bằng và phù hợp.

4.Tôn trọng nhân quyền

Doanh nghiệp tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người.
Ngoài ra, chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh với sự tuân thủ luật pháp, quy định, văn hóa, tập quán của mỗi quốc gia, khu vực.

5.Mối quan hệ tin cậy với khách hàng

Doanh nghiệp cung cấp, phát triển dịch vụ và sản phẩm an toàn, chất lượng cao và hơn hết là giành được sự hài lòng, tin cậy của khách hàng, bằng việc triệt để quản lý và và bảo hộ thông tin trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

6.Cải thiện môi trường làm việc và cải cách phong cách làm việc

Doanh nghiệp tạo nên một môi trường làm việc thuận lợi, đảm bảo an toàn và sức khỏe cùng với việc hỗ trợ nâng cao năng lực, tôn trọng tính đa dạng, nhân cách và cá tính của người lao động.

7.Những nỗ lực về vấn đề môi trường

Thông qua vòng đời sản phẩm, chúng tôi hành động độc lập hướng đến xây dựng một xã hội bền vững, nỗ lực nâng cao và bảo tồn môi trường sống, môi trường tự nhiên.

8.Đóng góp vào sự phát triển và tham gia hoạch định xã hội

Với tư cách là “Công dân doanh nghiệp ưu tú”, doanh nghiệp nỗ lực đóng góp cho sự phát triển và tham gia vào hoạch định xã hội một cách tích cực.

9.Triệt để quản lý nguy cơ khủng hoảng

Doanh nghiệp triệt để quản lý nguy cơ khủng hoảng, đối ứng với thiên tai, tấn công mạng, các lực lượng chống đối xã hội..v..v… đe dọa đến hoạt động của doanh nghiệp.

10.Trách nhiệm của Ban quản lý cấp cao

Ban quản lý cấp cao tiến hành xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả bao gồm tất cả các doanh nghiệp trong tập đoàn, thiết lập kế hoạch phổ biến triệt để các hạng mục đã trình bày trong Hiến chương này, và khuyến khích hành động dựa trên tinh thần của Hiến chương này ngay cả với chuỗi cung ứng.

Và ngoài ra, khi phát sinh tình trạng vi phạm hiến chương này thì chính Ban quản lý cấp cao sẽ thực hiện hiệu quả trách nhiệm công khai thông tin, xác minh nguyên nhân để giải quyết vấn đề và nỗ lực phòng chống tái phát sinh.

Phương châm cơ bản về phong trào trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Tập đoàn Kyodo Printing

Ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2011

Tập đoàn Kyodo Printing chú trọng đến việc nỗ lực xác lập và thúc đẩy phát triển mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan. Đặc biệt, tập đoàn cho rằng việc hợp tác với các nhà cung cấp để phát triển ngành nghề và các hoạt động kinh doanh bền vững là điều không thể thiếu.
Dựa trên quan điểm này, Tập đoàn Kyodo Printing ban hành mục đích và phương châm cơ bản về phong trào CSR, đồng thời tiến hành cung ứng các vật liệu, sản phẩm, bán thành phẩm và dịch vụ, v.v…để xây dựng mối quan hệ tin cậy hơn nữa từ các nhà cung cấp.

(Mục đích)

  1. Khi Tập đoàn Kyodo Printing thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, sẽ hợp tác với tất cả các nhà cung cấp liên quan đến chuỗi quy trình công việc của tập đoàn như phát triển, sản xuất sản phẩm và bán thành phẩm, nhận cung cấp các vật liệu và dịch vụ, v.v… để đáp ứng yêu cầu của xã hội.
  2. Hướng đến phát triển tương hỗ toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua phong trào CSR.

Phương châm cơ bản

  1. Tôn trọng quy phạm pháp luật và xã hội, đồng thời tiếp nhận triết lý cạnh tranh tự do công bằng để thực hiện giao dịch thích hợp.
  2. Khi sử dụng tất cả thông tin phát sinh hoặc biết được liên quan đến đối tác thì phải quản lý triệt để.
  3. Nắm bắt chính xác nhu cầu xã hội, quan tâm toàn diện về mặt an toàn để cung ứng các vật liệu, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.
  4. Thực hiện hoạt động cung ứng quan tâm đến các hoạt động bảo vệ môi trường và tôn trọng quy định của luật áp dụng hướng đến xây dựng xã hội bền vững.
  5. Không cho và nhận quà tặng hoặc sự tiếp đãi sai lệch với kiến thức và giá trị quan của xã hội.

Tiêu chuẩn phong trào trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Tập đoàn Kyodo Printing

Ban hành ngày 31 tháng 1 năm 2013

Tập đoàn Kyodo Printing mong muốn cùng với các nhà cung cấp nỗ lực trong các hoạt động CSR (Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) và cùng nhau phát triển bền vững.
Chính vì vậy mà doanh nghiệp đã quy định “Tiêu chuẩn phong trào CSR” sau đây như là một hạng mục cơ bản phải tuân thủ.

1.Tuân thủ pháp luật và quy phạm xã hội

1.Tuân thủ các loại pháp luật, điều lệ, thông tư chính phủ và quy phạm xã hội được áp dụng trong các hoạt động kinh doanh.

2.Không cho và nhận lợi ích không thích hợp.

3.Hoàn toàn không có mối quan hệ nào với các thế lực chống đối xã hội.

4.Khi nhận được thông báo nội bộ, phải có biện pháp để người thông báo không gặp bất lợi.

5.Tuân thủ pháp luật của các quốc gia và khu vực tiến hành các hoạt động kinh doanh và quy định liên quan đến xuất khẩu.

2.Tôn trọng nhân quyền và an toàn vệ sinh

6.Tôn trọng nhân quyền cơ bản của người lao động và không phân biệt đối xử không công bằng.

7.Nỗ lực thực hiện một môi trường làm việc lành mạnh, không dung túng cho bất cứ loại hình quấy rối nào.

8.Nỗ lực phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm an toàn, quản lý thời gian lao động, và quản lý tình trạng sức khỏe của người lao động.

9.Không thực hiện các hành vi lao động bất hợp pháp như lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, lao động bất hợp pháp đối với người lao động nước ngoài, v.v…

3.An toàn thông tin

10.Quản lý thích hợp để không phát sinh việc sử dụng thông tin bất hợp pháp và rò rỉ thông tin đối với các thông tin bí mật, thông tin cá nhân, v.v… có được thông qua việc giao dịch.

11.Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền sáng chế, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, v.v…

4.Bảo vệ môi trường và an toàn

12.Tuân thủ quy định liên quan đến môi trường và nỗ lực giảm thiểu tải trọng môi trường.

13.Ưu tiên thu mua các sản phẩm có tải trọng môi trường thấp đối với các nguyên vật liệu và linh kiện sử dụng.

14.Xử lý thích hợp rác thải công nghiệp theo quy định và điều lệ liên quan.

15.Quản lý thích hợp hóa chất theo quy định và điều lệ liên quan một cách phù hợp.

5.Duy trì và nâng cao chất lượng, chịu trách nhiệm và cung cấp ổn định các sản phẩm

16.Nỗ lực đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu từ tập đoàn và thường xuyên nâng cao chất lượng.

17.Nắm rõ pháp luật và quản lý thích hợp các quy định liên quan về tính an toàn của sản phẩm.

18.Cung cấp sản phẩm và dịch vụ với giá cả thích hợp với tình hình thị trường.

19.Bảo đảm thời hạn giao hàng theo quy định, cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn và ổn định.

6.Đóng góp cho xã hội

20.Nỗ lực trong các hoạt động đóng góp cho xã hội và khu vực.